Tumpukan dua batu lebar dan gemuk ditopang dua batu lain yang tegak seperti pilar. Susunannya membentuk semacam pintu di ruang terbuka. Di sekitarnya berdiri kolom-kolom batu, juga batu-batu lebar seperti meja tebal yang rebah dengan pinggiran tak rata. Pada beberapa batu ada hiasan pahatan atau ukiran yang membentuk batu seperti perahu, serta kolam-kolam air di sela rerumputan hijau dan jalur tapak dari batu.

Monumen Ruang Seni di Wot Batu – qubicle.id

Oktober 2016 – Qubicle.id